FAQ

Spørgsmål og svar

Hvad er forskellen på uddannelsen til statsautoriseret fodterapeut og eksamineret fodplejer?
Uddannelsen til statsautoriseret fodterapeut er en statsgodkendt/betalt uddannelse som tager 1 ½ år. Eleverne går i skole 30 timer ugentligt og får S.U. under uddannelsesforløbet.

Fodterapeutskolen i København har flere hundrede ansøgere hvert år, men kun ganske få kommer ind på skolen. Fodplejeuddannelsen er en privat/selvbetalt uddannelse, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen og SKAT indenfor ’anden egentlig sundhedspleje’. Uddannelsen til lægeeksamineret fodplejer er et deltidsstudie, således at eleverne har mulighed for at passe job ved siden af.

Eksamineret fodplejere bliver ikke undervist i at fremstille sko-indlæg (fodterapeutuddannelsens modul 3)

Hvad er lønsum?
Som eksamineret fodplejer bliver du, efter Sundhedsstyrelsens og SKATs i momslovens § 13, stk. 1, pkt. 1, fritaget for at skulle betale moms på udførte fodplejebehandlinger. I stedet betaler virksomheder, der yder momsfri ydelser en lønsumsafgift på 4,12 % af virksomhedens overskud (lønnen). Læs mere om lønsumsafgift på www.skat.dk

Hvor lang tid tager uddannelsen på Københavns Fodplejeskole?
Modul 1 og 2 kan tages sideløbende, og du skulle gerne kunne tage hele fodplejeuddannelsen på 15 måneder.

Hvordan er tilskudsforholdende for patienterne?
Efter Lov om helbredstillæg kan folkepensionister opnå et tilskud til fodpleje på op til 85 %. Derudover kan diabetes- og gigtpatienter få tilskud, hvis de benytter en statsautoriseret fodterapeut med ydernummer. Sygesikringen ”Danmark” giver ikke tilskud til fodbehandlinger, der er udført af fodplejere.

Må fodplejere behandle nedgroede negle/lave bøjlebehandling, samt behandle diabetes- og gigtpatienter?
Fodbehandlingsmæssigt er der ingen forskel på om patienterne vælger at gå til en fodterapeut eller en lægeeksamineret fodplejer fra Københavns Fodplejeskole. Fodplejere fra Københavns Fodplejeskole er undervist i bøjlebehandling af nedgroede negle, samt fodbehandling af diabetes- og gigtpatienter. Fodplejere fra Københavns fodplejeskole er undervist i sygdomme som diabetes og gigtlidelser og i tilskudsregler via sygesikringen. Fodplejere fra Københavns Fodplejeskole er undervist i hvilke kunder vi kan behandle, og hvilke vi henviser til andre relevante behandlere. Vi anbefaler diabetes patienter til en årlig fodstatus og for evt. yderligere behandling hos en fodterapeut med ydernummer. Fodplejere arbejder, ligesom fodterapeuterne, inden for rammerne af autorisationslovens kap 26 § 73 og 74.

Hvordan er indtjeningsmulighederne inden for fodplejefaget?
Indtjeningsmulighederne afhænger af, hvor meget konkurrence der er i området, hvor man åbner klinik, dvs. beliggenhed, udbud og efterspørgsel samt, hvilken kundekreds du henvender dig til.

Der er generelt stor mangel på fodspecialister, men som nystartet selvstændig erhvervsdrivende, skal du dog altid regne med, at det kan tage et par år at få etableret et fyldt kundekartotek, men med tiden skal du gerne kunne behandle mellem 8 – 10 kunder pr. dag.

Sidebar

Anbefalinger fra skolens studerende

“Det er super fedt at starte sin egen klinik.
Jeg føler mig på lige fod med de andre fodterapeuter.”

Sofie Højer Petersen