Modul 2

Her kommer du rundt om hele foden

På modul 2 i fodplejeuddannelsen kommer foden i centrum, og du får konkrete teknikker, som du fremover skal bruge, når du behandler dine klienter.

Vi vil gerne sørge for, at du får det fulde udbytte ud af din uddannelse til fodplejer, og derfor kommer du til at være på et hold, hvor der maksimum er 9 andre deltagere. På den måde er du garanteret, at du er i centrum, og at du altid bliver hørt, hvis du har spørgsmål.

Du kan tage fodplejeuddannelsens modul 2 sideløbende med modul 1, modul 2 tager 15-20 måneder med 1 eller 2 ugentlige undervisningsdage.

Læs mere om fodplejeuddannelsens modul 2 nedenfor – og hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til Studievejledningen på telefon 70 20 74 22.

Fodplejeuddannelsens modul 2 klæder dig både på til at blive den bedste fodplejer og til at drive en sund og velfungerende forretning

Gennem din uddannelse som fodplejer får du både teoretisk og praktisk undervisning, så du er fuldt klædt på til din nye tilværelse som selvstændig fodplejer.

Du vil få meget hands on-erfaring med fodbehandlingerne, og du vil komme til at afprøve en lang række forskellige instrumenter og fodplejeprodukter, indtil du finder den favorit, du ønsker at arbejde med på din egen klinik.

Ud over at du bliver uddannet fodplejer, sørger vi også for, at du bliver fuldt udrustet til at starte din egen klinik. Derfor gennemgår vi også selve klinikdriften på fodplejeruddannelsens modul 2.

På den måde får du ingen ubehagelige overraskelser, når du skal begynde din nye tilværelse – vi sørger nemlig for, at du får al den nødvendige viden om for eksempel momsfritagelse og lønsumsafgifter, markedsføring af dig selv, forholdet mellem dig og din klient og meget mere.

Du bliver aldrig overladt til dig selv, og selv efter du har afsluttet uddannelsen som fodplejer, er du altid velkommen til at ringe til skolen og få gode råd og vejledning.

Læs mere om pensum på fodplejeruddannelsens modul 2

Fodplejeuddannelsens modul 2 består af en teoretisk og praktisk del af primærfaget Fodpleje og kan tages sideløbende med modul 1.

Undervisningen foregår i hold af max. 10 deltagere, så den enkelte elev får mest udbytte af undervisningen. På modulet lærer du blandt andet om fodens anatomi og fysiologi, fodens funktioner, fodtøj, fodsygdomme, sårbehandling mm. I den praktiske del af undervisningen behandler du som elev i skolens klinik, under kyndig vejledning af en underviser. På dette forløb vil du få kendskab til et stort udvalg af instrumenter og produkter, og derfor er det vigtigt, at du får mulighed for at afprøve en del af udvalget, inden du beslutter dig for, hvilke instrumenter, fræsermaskine, cremer etc., du vil benytte i din egen klinik, som færdiguddannet fodplejer.

Når du udfører behandlinger på skolens klinik, vil du altid blive superviseret af skolens undervisere, så du er fuldt udrustet til at kunne starte selvstændigt op efter eksamen.

Uddannelsen forløber med 1 ugentligt hverdag fra 8.30 til 16.30 i 15 måneder, eller med delvis Zoom aftenundervisning hjemmefra og praktisk undervisning på skolen i 18-20 måneder. Der er mulighed for en ekstra dag på skolen. Det vil være en klinik dag, hvor du udfører ekstra elev fodbehandlinger på skolens kunder.

Der undervises efter bogen ’Teoretisk og praktisk fodpleje’. Du afslutter modul 2 med en praktisk, skriftlig og mundtlig eksamen.

Fodens basalanatomi og funktion
Kroppens/fodens akser og bevægelsesdefinitioner. Fodens anatomi, herunder skelet, muskler, led, sener, nerver og kar. Fodens fysiologi og funktion, herunder gangfunktion, gangcyklus, fod- og knoglelære.

Undersøgelsesteknik
Ledundersøgelse, bevægelighed af:
talocrural,- subtalar,- midtarsal,- MP,- PIP,- DIP- og IP-led

Ortopædiske deformiteter og fodsygdomme
Pes planus valgus, Pes cavus, Metatarsus varus, Hallux valgus, Hallux rigidus, Hallux extensus, Hallux flexus, Digitus malleus, Digitus minimi varus (quintus varus), Pes plano transversus, Apophysitis calcanei, Metatarsus latus, Brachymetatarsia, Fascitis plantaris, Mortons neurom, Tarsal tunnelsyndrom samt Exosose.

Dermatologi
Hudens anatomi samt vurdering af struktur og trofik.

Hudsygdomme
Onychomychosis, onychauxis, onychogryposis, dystrofi, onycholysis samt paronychia.

Unguis incarnatus
Nedgroet, indgroet, indadrullet, konservative behandlingsformer samt ortonyxi

Kredsløbslidelser, gigt og diabetes
Kredsløbet, herunder arterielle og venøse lidelser, kontraindikationer i form af fodbehandling, kompressionsbehandling, diverse gigtsygdomme + kontraindikationer og diabetes mellitus plus kontraindikationer.

Neglens anatomi og sygdomme
Neglens anatomi, struktur og vækst samt vurdering af denne.

Sårbehandling
Akutte og kroniske sår, sårhelingsfaser samt sårplejeartikler/produkter.

Hygiejne
Smitteveje, mikroorganismer, håndhygiejne, desinfektion, sterilisation, personlige værnemidler samt behandling og rengøring af instrumenter.

Praktisk fodpleje
Instrument- og remedielære, journalføring og tegnsystem, beskærings- og klippeteknik, oprensning, klipning, slibning samt afretning.

Motoriske apparater
Fræsermaskiner, diverse slibehoveder og bor.

Arbejdsstillinger og ergonomi
Arbejdsstillinger, arbejdsteknik, organisering, forebyggelse af arbejdsskader, herunder regler omudsugning.

Klinikdrift

Sidebar

Anbefalinger fra skolens studerende

“Det er super fedt at starte sin egen klinik.
Jeg føler mig på lige fod med de andre fodterapeuter.”

Sofie Højer Petersen