Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til lægeeksamineret fodplejer er delt op i 2 moduler.

Herunder er en kort forklaring af de 2 moduler.

Du er meget velkommen til at ringe og høre mere, eller bestille en tid til en personlig samtale og rundvisning på skolen

Modul 1

Modul 1 er anatomi og sygdomslære. Det læses som E-larning hjemme, inden eller samtidig med vores modul 2.

Vi anbefaler E-larning via Kjeld Bruun-Jensen, da vi ved at hans program er godkendt i skatte og sundhedsministeriet, ift. lovgivningen for momsfritagelse og RAB

Du kan læse mere om anatomi og sygdomslære kurset samt tilmelde dig på www.pons.dk

Du kan få merit for modul 1, hvis du er uddannet Sygeplejerske, Sosu-assistent, RAB-godkendt behandler eller andet, hvor du har læst minimum 200 lektioner i anatomi og 100 lektioner i sygdomslære.

Modul 2

Modul 2 er selve fodplejeuddannelsen, og kan læses ved fuld fremmøde på skolen i Taastrup, eller med den teoretiske undervisning via Zoom om aftenen hjemmefra og den praktiske undervisning med fremmøde på skolen i Taastrup. Uddybning længere nede.

Ved undervisningsmodellen med fuld fysisk fremmøde på skolen i Taastrup, er undervisningen en fast ugedage fra 8.30 – 16.30 i 15 måneder. Her vil der undervises i både teoretisk og praktisk fodpleje på et hold med op til 9 andre andre elever. Holdet vil følges ad fra start til slut, og på den måde er undervisningen tilrettelagt så den passer til hvor I alle er i uddannelsens forløb.

Ved undervisningsmodellen med delvis undervisning hjemmefra og ved fysisk fremmøde på skolen i Taastrup, er undervisningen lagt med teoretisk undervisning via Zoom hjemmefra hver 2. mandag aften mellem 17.00 og 20.00, samt den praktiske undervisning med fysisk fremmøde på skolen i Taastrup hver anden lørdag fra 8.15 til 15.30. Denne undervisningsmodel tager 18-20 måneder.

Det vil også være muligt at lægge det meste af den praktiske undervisning udenfor weekenderne. Det skal bare være det samme antal dage hver måned. Kontakt os gerne for at høre om der findes en løsning for dig.

Du vil have mulighed for at tilvælge en ekstra dag hver uge på klinikken. Det vil gøre uddannelsen lidt billigere, ikke forkorte den.

Vælger du 2 dage om ugen, vil den ekstra dag være en ren klinikdag med 4 elevbehandlinger i skolens klinik, og du vil på den måde spare lidt penge på uddannelsesgebyret.

Derudover er der 7 temadage fra 9 – 16 samt 2 weekender med psykologi. (mulighed for merit) Total antal timer på modul 2 er minimum 557.

På temadagene undervises der af specialister indenfor hvert emne. Emnerne er bla. diabetes, sårpleje, hygiejne, ergonomi, arbejdsstillinger, opstart af virksomhed, moms og skat, markedsføring, og fodbehandlinger på plejehjem og sygehuse.

I psykologiundervisningen lægges stor vægt på det at være selvstændig og have med mennesker at gøre i hverdagen. Psykologiundervisningen er det der binder uddannelsens praktiske og teoretiske undervisning sammen til en helhed, og er det der får dig til at lykkes i din virksomhed.

Modul 2 afsluttes med 3 eksamener. En praktisk hvor du laver en fodbehandling, en skriftlig med multiple choice og en mundtlig fremlæggelse af en case.

Generelt

På modul 2 er der en del praktisk undervisning på skolens klinik, så du har haft minimum 140 superviserede elev fodbehandlinger inden din eksamen. På den måde er du helt klar til at åbne din egen klinik, eller begynde at køre som udebehandler efter endt eksamen.

Vi har små hold på max. 10 elever, så der er god tid til den enkelte elev, og ingen bliver overset.

Du kan læse modul 1 og modul 2 samtidig, da modul 1 læses hjemme.
Der må under uddannelsen påregnes tid til lektier der skal laves hjemme

Sidebar

Anbefalinger fra skolens studerende

“Det er super fedt at starte sin egen klinik.
Jeg føler mig på lige fod med de andre fodterapeuter.”

Sofie Højer Petersen