Karriere

Jobbet som fodplejer

Som lægeeksamineret fodplejer behandler du fødder på både børn og voksne, samt fødder på klienter, der på grund af sygdomme har særlige behov eller problemer.

Du skal kunne vejlede og hjælpe klienter med brug af fornuftigt fodtøj og strømper, samt give instrukser og eventuelt opfølgende behandlinger, som klienten selv kan varetage.

Jobbet som selvstændig fodplejer

Som lægeeksamineret fodplejer fra Københavns Fodplejeskole får du en uddannelse, der giver dig de bedste vilkår, hvad enten du vil være selvstændig på hel- eller deltid.
Et vigtigt element i uddannelsen er, at vi klæder dig på til at blive selvstændig fodplejer, så du kan starte egen klinik umiddelbart efter endt uddannelsesforløb.

Tiltales du af idéen om at starte som selvstændig erhvervsdrivende eller har du brug for et karriereskift? Som lægeeksamineret fodplejer fra Københavns fodplejeskole vil du kunne udføre og sælge fodplejebehandlinger til mennesker på dine vilkår, og du bestemmer selv, hvornår du vil holde ferie og fridag, hvilke arbejdsopgaver du vil udføre samt tidsrammen for dit arbejde.

I jobbet som selvstændig fodplejer vil du opleve en stor frihed, der især er vigtig for mange mennesker, der skal jonglere med både familieliv og arbejde. Du vil skulle oprette et CVR-nummer og bliver dermed din egen chef, hvilket betyder, at du selv kan fastsætte dit honorar, der er højere end en normal timeløn – derudover er skatte- og fradragsreglerne er generelt væsentlig bedre end for lønmodtagere.

 • Udføre arbejde i eget navn
 • Have din egen kundekreds
 • Opleve stor arbejdsglæde, fordi indsatsen er for egen vinding
 • Have stor fleksibilitet i jobbet, fordi du selv tilrettelægger din arbejdsdag
 • Gøre en forskel for nogle mennesker, som værdsætter ydelsen
 • Have indflydelse på din egen indtjening
 • Bære ansvaret for arbejdets udførelse og kvalitet
 • Udskrive regninger (fastsætter selv honorarets størrelse)
 • Aflønnes efter resultat
 • Udføre arbejdet fra egne lokaler/med egen bil
 • Selv afholde udgifter til materialer/driftsmidler
 • Ikke opleve nogen personlig arbejdsforpligtelse
 • Ikke være underlagt nogen ledelse eller instruktion
 • Frit kunne vælge arbejdsform, mængde og tidspunkt
 • Står selv for markedsføring i diverse medier
 • Benytte skatteregler for selvstændige
 • Kunne tage kurser og efteruddannelse efter eget ønske
Sidebar

Anbefalinger fra skolens studerende

“Det er super fedt at starte sin egen klinik.
Jeg føler mig på lige fod med de andre fodterapeuter.”

Sofie Højer Petersen